11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Новини и Събития

Празник на буквите 1 клас 2020/2021г. - 11 ОУ Пимен Зографски - София

Празник на буквите 1 клас 2020/2021г.

  АЗБУКА Буквичките вече учаи дори да сричам знам.Затова не ми е скучновкъщи, щом остана сам. Вземам книжката и ето —в стаята ми идват пакседем весели джуджета,огнен змей и млад юнак. Азбуката вече зная!Мога книжки да чета!Най-голямата магиясъм научил на света! от Галина ...

График за обучението на учениците от 5 до 7 клас за периода 05-28.05.2021г.

  Ръководството на 11 ОУ "Св. Пимен Зографски" информира всички свои ученици и техните родители, че със заповед № РД-09 - 1028 /29.04.2021г. на Mинистъра на образoванието и науката в периода от 05.05.2021 г. до 28.05.2021 г. включително обучението на учениците от 5 до 7 клас, ...
Вдъхновяващи проекти чрез моделиране на бъдещи специалисти от 4 а) клас - 11 ОУ Пимен Зографски - София

Вдъхновяващи проекти чрез моделиране на бъдещи специалисти от 4 а) клас

  Проект на жилищен блок от бъдещите архитекти - Кристина С.,Кристина В. и Калия:   И бъдещи архитекти - Нушка, Мони и Кати:   Когато моделираме органите и системите, е забавно и учим ...

Пролетни математически състезания за ученици от IV клас

  Пролетните математически състезания за ученици от IV клас ще се проведат на 08.05.2021 г. (събота) от 09.00 ч. Учениците от област София-град са разпределени в училищата-домакини, като за районите Изгрев, Красно село, Подуяне, Студентски, Триадица е НПМГ, район ...

Пролетни математически състезания за ученици от VII

  Пролетните математически състезания за ученици от VII клас ще се проведат на 09.05.2021 г. от 08.00 ч. Училище-координатор и училище-домакин за състезанието е СМГ „Паисий Хилендарски“. В срок до 27.04.2021 г. учениците или родителите/настойниците/попечителите, носещи ...

Състезание Математика за всеки за ученици от IV клас

  Можете да прочетете подробна информация за състезанието на сайта на училището - координатор ...

Насочване на ученици с хронични заболявания, със специални образователни потребности и други

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства   Можете да прочетете - ...

Актуална информация за предстоящи състезания

  Ръководството на 11 ОУ "Св. Пимен Зографски" информира всички свои ученици и техните родители, че със заповед № РД-09 - 823 /05.04.2021г. на Mинистъра на образoванието и науката националните състезания ще се проведат, както следва: Математическо състезание "Европейско кенгуру" от 5 до 7 ...

Важно за обучението на учениците от 1 до 7 клас за периода 12-29.04.2021г.!

  Ръководството на 11 ОУ "Св. Пимен Зографски" информира всички свои ученици и техните родители, че със заповед № РД-09 - 856 /09.04.2021г. на Mинистъра на образoванието и науката в периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително обучението на учениците от 1 до 7 клас, ...

Резултати от математическото състезание Европейско кенгуру (от I до IV клас)

  Въз основа на изх. № РУО 1-9615/29.03.2021 г. Ви уведомяваме, че резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас са обявени на сайта на 107.ОУ „Хан Крум“ ТУК. На същия сайт е обявен и график за запознаване с ...