11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 

 

 

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда