11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

11 ОУ "Св. Пимен Зографски" предоставя следните услуги:

  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
  • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

В прикачените файлове по-долу можете да намерите нужните документи.