11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Занимания по интереси

 

 

СПИСЪК НA ГРУПИТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ИМ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

 

1.  ГРУПА - "ДА ИГРАЕМ ФУТБОЛ"- 3 клас

Категория: Колективни спортове. Ръководител: Михаил Георгиев Костадинов

 

2. ГРУПА - "ДА ИГРАЕМ ФУТБОЛ"- 6 клас

Категория: Колективни спортове. Ръководител: Михаил Георгиев Костадинов

 

3. КЛУБ - " МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ"

Категория: Околна среда. Ръководител:  Иван Великов Иванов

 

4. КЛУБ - "МЛАД АРХИТЕКТ"

Категория: Приложна математика. Ръководител: Мариета Йорданова Борисова

 

5. АТЕЛИЕ - "В СВЕТА НА  ИЗКУСТВОТО"

Категория: Изяшни изкуства. Ръководител: Петя Янкова Сандева

 

6. КЛУБ - „СВЕТЪТ ОКОЛО НАС“

Категория: Околна среда. Ръководител: Ирена  Николаева Николова

 

7. КЛУБ  „ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА"

Категория: Приложна математика. Ръководител: Борислава Петрова Борисова

 

8. КЛУБ "МОЯТ РОДЕН ЕЗИК"

Категория: Технологии. Ръководител: Гергана Асенова Георгиева

 

9. КЛУБ  “ЗАБАВЕН АНГЛИЙСКИ“

Категория: Технологии  Ръководител: Виктория Людмилова Мушева

 

10. КЛУБ "ЗАБАВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА КОМПЮТЪРНИ ИНОВАЦИИ, ПРОГРАМИРАНЕ И РОБОТИКА"

Категория: Дигитална креативност Ръководител: Елена Станева

 

11. КЛУБ "МОДЕРНИ ТАНЦИ"

Категория: Изкуства и култура Ръководител: Ангелина Атанасова Сотирова

Заниманието се предлага от физическо лице: Ангелина Атанасова Сотирова