11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Бланки

Можете да откриете в "Прикачени документи" :

  • заявление за издаване на дубликат на диплома 
  • заявление за постъпване в училище