11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Бланки

Можете да откриете в "Прикачени документи" по-надолу:

  • Заявление за издаване на дубликат на диплома 
  • Заявление за постъпване в училище