11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване 5 клас

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  

1. Пети клас – три паралелки по 26 ученици във всяка паралелка. Избираемите учебни часове са съгласно рамковия учебен план:

  • паралелки с разширено изучаване на математика ИУЧ:

   математика – 2 ч.

   български език и литература – 0,5ч. ;

  • паралелки с разширено изучаване на II чужд език ИУЧ:

   испански език/ немски език – 1ч.  

   български език и литература – 1,5ч. ;

2. Целодневна организация на учебния ден за учениците от V клас.

 

Свободни места до 23.02.2023 г. 
 

ПАРАЛЕЛКА/ КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА
5 а – математика/ български език и литература Няма
5 б – математика/ български език и литература Няма
5 в – испански език/ български език и литература 1 свободно място