11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване 5 клас

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

 1. Пети клас - две паралелки по 26 ученици във всяка паралелка. Избираемите учебни часове са съгласно рамковия учебен план. 

  • паралелки с разширено изучаване на математика ИУЧ:
    • математика – 2 ч.
    • български език и литература – 0,5ч. ;
  • паралелки с разширено изучаване на II чужд език ИУЧ:
    • испански език/ немски език – 1ч. 
    • български език и литература – 1,5ч. ;

 2. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас включително.

 

Свободни места до 26.06.2024 г. за учебната 2024/ 2025 г.

Заявления се приемат само при наличие на свободни места! 

 

ПАРАЛЕЛКА/ КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА
5 а – математика/ български език и литература Няма
5 б – математика/ български език и литература 1 свободно място
5 в – испански език; немски език/ български език и литература Няма