11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Новини и Събития

Разпределение на учениците по класове

  Уважаеми родители, Разпределението на учениците по класове може да видите в електронния дневник. Списъците на 5 клас НЕ са окончателни, тъй като до 15. 09. има движение на ...

1 клас родителска среща

  Родителската среща за 1 клас ще е на 8.09.2021 г. от 18.00 ч.!  В представената презентация има важна информация във връзка с бъдещите първокласници  ...

Проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

    Училището участва в проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., по които получи лаптопи, които ще се ползват при ...

Национална програма ,,Отново заедно“

            Педагогическият съвет на свое заседание взе решение относно участие в Национална програма ,,Отново заедно“:       1. Възрастова група- начален етап-4 клас;прогимназиален етап-5 клас. Място на провеждане- ...

Запознаване с писмените работи на учениците от VII клас от НВО по БЕЛ, математика и чужди езици

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ, по математика и по чужди езици, ще се осъществи от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително – от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч., както следва: БЕЛ VІІ клас ...

График на дейностите по приемане на ученици след 7 клас

  Скъпи седмокласници, Уважаеми родители,   В периода от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища ...
Клуб - В приказния свят на музиката и балета - 11 ОУ Пимен Зографски - София

Клуб - В приказния свят на музиката и балета

  Клуб "В приказния свят на музиката и балета". Създава интерес към музиката и танцовото изкуство; натрупва знания за творчеството на балетните композитори и балета като изкуство; развива комуникативни умения и самочувствие; развива въображението и невербалното общуване чрез ...

Прием 1 клас - трето класиране

    Трето класиране за първи клас 2021/2022г.   Уважаеми родители, списъкът с класирани на 18.06.2021г. можете да разгледате ТУК или https://kg.sofia.bg/#/school/550 .    Уважаеми родители, записването на приетите първокласници е от 21 юни /понеделник/ ...

Демонстрация на знания и умения в час по компютърно моделиране 4 клас

  Учениците от 4 б) и 4 а) клас в час по компютърно моделиране със знания, старание и най-вече забавление моделираха програмен код, който позволява да се използва камерата на устройството (в случая таблет) по интерактивен начин заедно с обектите в програмата. Когато камерата засече някакво ...