11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване 1 клас

  •  

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 20.05.2024 Г.


  

 


КЛАСИРАНЕ 1 КЛАС 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА 


 

 

 

Необходими документи:

  1. Заявление - генерира се автоматично в системата;
  2. Копие от Акт за раждане на детето;
  3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (издава се от детската градина);
  4. При наличие на специални образователни потребности - копие от документацията.

 

 


КАНДИДАТСТВАНЕ 1 КЛАС 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА 


 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

       За новата учебна 2024/2025 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

       С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

       

       Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи класhttps://kg.sofia.bg/#/calendar.

 

       На 29.04.2024 г. ще се обявят в платформата свободните места за I клас.

 

       От 30.04.2024 г. до 18.00 ч. на 02.06.2024 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

 

       На 03.06.2024 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

       Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 11. OУ за учебната 2024/ 2025 г. е от 04.06.2024 г.  до 13.06.2024 г. вкл. всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

 

       Записването на приетите на второ класиране е на 17.06.2024 г. и 18.06.2024 г.  от 8:30 до 17:00 часа и на 20.06.2024 г. от 8:30 до 16:00 часа. (На 19.06.2024 г. поради провеждане на национални външни оценявания няма записване)

 

       Записването на приетите на трето класиране е на 24.06.2024 г. и 25.06.2024 г. от 08:30 до 17:00 часа и на 26.06.2024 г. от 8:30 до 16:00 часа. 

 

       Записването на приетите на четвърто класиране е на 27.06.2024 г. от 8:30 до 17:00 часа и на 28.06.2024 г. от 08:30 до 16:00 часа.

 

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес: 

https://kg.sofia.bg

 

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028

 

Ръкововдство на потребителя - от категории се избира "Ръководство за кандидатстване в първи клас" :

https://kg.sofia.bg/#/manual 

 

 

 


ПЛАН – ПРИЕМ 1 КЛАС 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА


 

Планирани са четири паралелки по 24 ученици с целодневна организация на учебния ден.

Избираемите учебни предмети за четирите паралелки са:

  • български език и литература – 1час;
  • английски език – 1час;
  • компютърно моделиране – 1час.

 

Очаквайте информация за кандидатстването!

 

Виртуална разходка в 11 ОУ "Св. Пимен Зографски"