11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване 1 клас

 

Ръководството на 11 ОУ "Св. Пимен Зографски" с радост съобщава, че с разрешение от МОН се увеличават свободните места за кандидатстване в 1 клас за учебната 2021/2022 година с 12 места за трето класиране.


 

КАНДИДАТСТВАНЕ 1 КЛАС 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

  

Уважаеми родители, регистрирането и кандидатстването за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в Общинските училища на територията на Столична община се извършват по електронен път на адрес: https://kg.sofia.bg . Кратко видео-представяне на електронна система може да видите ТУК, а текстови инструкции за работа с платформата – ТУК.

На разположение са  следните телефони: 02 862 73 48 ; 02 862 72 48 за консултация и съдействие в работно време. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището по прилежащ район писмено заявление по образец с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на училищата или упълномощено със заповед лице в съшия ден.

Системата ще бъде отворена за кандидатстване от 19.04.2021 година на https://kg.sofia.bg

11. ОУ предлага 72 места за първокласници, разпределени в 3 паралелки с избираеми учебни часове:

  • Български език и литература
  • Английски език
  • Компютърно моделиране

Класиранията се извършват според ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ съгласно въведената от родителя/настойника информация.

Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Прилежащите райони на 11. ОУ оцветени в оранжево и във вид на карта можете да прегледате след натискане върху бутона КАРТА от ТУК (имайте предвид, че трябва да придвижите картата наляво и надясно, за да разгледате всички прилежащи райони). 

Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но всяко дете ще бъде класирано само в едно училище, като класиранията се извършват по реда на желанията.

СЛЕД ВСЯКО КЛАСИРАНЕ РОДИТЕЛЯТ/НАСТОЙНИКЪТ ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА СТАТУСА НА ДЕТЕТО МУ – КЛАСИРАНО/ НЕКЛАСИРАНО.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИКЪТ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ.

В СЛУЧАЙ ,ЧЕ ДЕТЕТО НЕ СЕ ЗАПИШЕ В УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО Е КЛАСИРАНО В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ, МЯСТОТО ОСТАВА СВОБОДНО ЗА СЛЕДВАЩОТО КЛАСИРАНЕ.

 

ПЛАН – ПРИЕМ 1 КЛАС 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Планирани са три паралелки по 24 ученика с целодневна организация на учебния ден.

 

Избираемите учебни предмети за трите паралелки са:

  • Български език и литература – 1 час;
  • Английски език – 1 час;
  • Компютърно моделиране –1 час.

 

Информация за кандидастването:

 

Уважаеми родители, след натискане върху текста "ТУК" малко по-надолу документите ще ви се отворят в нов прозорец в браузъра за прочитане/ изтегляне. Всеки родител е желателно да се запознае с:

  • График за прием I клас 2021/2022 -> ТУК
  • Обяснение за системата и критериите за прием I клас 2021/2022 -> ТУК
  • Линк към Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата -> ТУК

Имайте предвид, че система зарежда бавно. Изчакайте 1-2 мин, след като натиснете линка.

  • Линк от публикацията в Столична община, където можете да намерите горните два файла -> ТУК

 

Виртуална разходка в 11 ОУ "Св. Пимен Зографски"