11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване 1 клас

 

КАНДИДАТСТВАНЕ 1 КЛАС 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група

2. Копие от акта за раждане на детето

3. Оригинални документи, които доказват допълителните точки при класирането

4. Заявление по образец /от профила на детето при кандидатстване/

 

   В дните, определени за записване на учениците според графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година, родителите трябва да дойдат на място в училището, за да запишат децата си.

 

   Работно време на комисията за записване на приетите първокласници е от 8.30 ч. до 17.00 ч. 

 


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

      Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) : ТУК

 


ПЛАН – ПРИЕМ 1 КЛАС 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Планирани са три паралелки по 24 ученици с целодневна организация на учебния ден.

 

Избираемите учебни предмети за трите паралелки са:

  • Български език и литература – 1 час;
  • Английски език – 1 час;
  • Компютърно моделиране – 1 час.

 

Очаквайте информация за кандидатстването!

 

Виртуална разходка в 11 ОУ "Св. Пимен Зографски"