11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване за работа

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

ПОЗИЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 Общ работник

 средно

 

 Касиер-домакин

 висше /икономическо/

 01.07.2022г.

 Ресурсен учител ½ щат

 висше

 05.07.2022г.

 Учител по химия/биология и ИТ

 висше /педагогическо/

 15.07.2022г.

  

ПОЗИЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗУЛТАТ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР

 Общ работник

 средно

 Няма определен

 Касиер-домакин

 висше /икономическо/

 М.Г.П.

 Ресурсен учител ½ щат

 висше

 Х.Ж.Н.

 Учител по химия/биология и ИТ

 висше /педагогическо/

 Няма определен

 

 

Необходими документи при кандидатстване за работа в 11.ОУ ,,Свети Пимен Зографски“

 

  • Заявление до Директора на 11.ОУ с мотивация за заемане на кандидатстваната позиция
  • Документи за изискваното образование - копие
  • Копие от трудовата книжка
  • CV
  • Документ за медицински преглед при първоначално постъпванена работа и след преустановяване на на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца /при сключване на трудов договор/
  • Свидетелство за съдимост-копие /при сключване на трудов договор/
  • Декларация по образец за доброволно предоставяне на личните данни, предназначени за ползване при провеждане на събеседване   /попълва се на място/

 Документите се подават на e-mail: zograf011@abv.bg /при спазване на срока/ .

 До събеседване се допускат само кандидати с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията   за заемане на длъжността.

  • Събеседването се провежда по график.
  • Инициалите на избрания кандидат се обявяват в сайта на училището или се информира лично.