11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

НВО 4 клас

 

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:


ІV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа


Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа