11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Ръководство и екип

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ/ПРЕДМЕТ

 Августина Александрова

 Директор

 Ирена Димитрова Билярска

 Заместник- директор, учебна дейност

 Ирена  Цветкова

 Заместник- директор, учебна дейност

 Гергана Георгиева

 Български език и литература

 Боряна Данкова

 Български език и литература

 Мариета Минова

 Английски език

 Мария Митова

 История и цивилизации

 Испански език  

 Мария Кръстева

 Математика

 Компютърно моделиране и информационни  технологии

 Елена Станева

 Математика

 Компютърно моделиране и информационни  технологии

 Павлина Стоянова

 Математика

 Борис Тафраджиев

 География и икономика

 Компютърно моделиране и информационни технологии

 Иванка Алексиева

 Биология и здравно образование

 Човекът и природата

 Химия

 Валентин Янков

 Музика

 Петя Сандева

 Изобразително изкуство

 Технологии и предприемачество

 Михаил Фролошки

 Физическо възпитание и спорт

 Михаил Костадинов

 Физическо възпитание и спорт

 Боряна Божилова

 Начален етап - aнглийски език

 Сашинка Кайрякова

 Начален етап

 Мариета Борисова

 Начален етап

 Иван Иванов

 Начален етап

 Диана Василева

 Начален етап

 Цветелина Краева

 Начален етап

 Петранка Атанасова

 Начален етап

 Маринела Лакова

 Начален етап

 Немски език

 Анна Карагеоргиева

 Начален етап 

 Йорданка Михайлова

 Начален етап 

 Виктория Мушева

 Начален етап 

 Росица Чафадарова

 Начален етап  

 Борислава Борисова

 Начален етап

 Боряна Великова

 Начален етап  ЦОУД

 Елена Итева

 Начален етап  ЦОУД

 Златка Петкова

 Начален етап  ЦОУД

 Александра Крумова

 Начален етап  ЦОУД

 Технологии и предприемачество

 Лилия Вълкова

 Начален етап  ЦОУД

 Ирена Николова

 Начален етап  ЦОУД
 Ангелина Теодосиева
 Начален етап  ЦОУД

 Кремена Танчева

 Начален етап  ЦОУД

 Мая Стойкова

 Начален етап  ЦОУД

 Венета Душкова

 Начален етап  ЦОУД

 Нехибер Шюкриева

 Начален етап  ЦОУД

 Диана Славова

 Начален етап  ЦОУД

 Надежда Сигридова

 Училищен психолог

 Катя Стоичкова

 Главен счетоводител
 Станка Генчева  Завеждащ административна служба

 Мария Панайотова

 Домакин

 Бойка Цветкова

 Медицинска  сестра