11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Ръководство и екип

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ/ПРЕДМЕТ

 Августина Александрова

 Директор

 Ирена Димитрова Билярска

 Заместник- директор, учебна дейност

 Ирена  Цветкова

 Заместник- директор, учебна дейност

 Силвия Кутева

 Български език и литература

 Боряна Данкова

 Български език и литература

 Мариета Минова

 Английски език

 Мария Митова

 Английски език

 История и цивилизации

 Испански език  

 Елена Станева

 Математика

 Компютърно моделиране и информационни  технологии

 Павлина Стоянова

 Математика

 Борис Тафраджиев

 География и икономика

 Компютърно моделиране и информационни технологии

 Иванка Алексиева

 Биология и здравно образование

 Човекът и природата

 Валентин Янков

 Музика

 Петя Сандева

 Изобразително изкуство

 Технологии и предприемачество

 Михаил Фролошки

 Физическо възпитание и спорт

 Михаил Костадинов

 Физическо възпитание и спорт

 Боряна Божилова

 Начален етап

 Английски език

 Сашинка Кайрякова

 Начален етап

 Мариета Борисова

 Начален етап

 Иван Иванов

 Начален етап

 Диана Василева

 Начален етап

 Ива Буюклиева

 Начален етап

 Асен Порчев

 Начален етап

 Петранка Атанасова

 Начален етап

 Маринела Лакова

 Начален етап

 Немски език

 Анна Карагеоргиева

 Начален етап 

 Йорданка Михайлова

 Начален етап 

 Ирена Георгиева

 Начален етап 

 Борислава Борисова

 Начален етап  ЦОУД

 Виктория Мушева

 Начален етап  ЦОУД

 Росица Чафадарова

 Начален етап  ЦОУД

 Лилия Вълкова

 Начален етап  ЦОУД

 Радостина Мемова

 Начален етап  ЦОУД

 Ирена Николова

 Начален етап  ЦОУД

 Мария Маринова

 Начален етап  ЦОУД

 Кремена Танчева

 Начален етап  ЦОУД

 Румянка Василева

 Начален етап  ЦОУД

 Венета Душкова

 Начален етап  ЦОУД

 Диана Славова

 Начален етап  ЦОУД

 Гергана Георгиева

 Начален етап  ЦОУД

 Надежда Сигридова

 Училищен психолог

 Катя Стоичкова

 Главен счетоводител
 Станка Генчева  Завеждащ административна служба

 Александра Крумова

 Домакин

 Бойка Цветкова

 Медицинска  сестра