11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Новини и Събития

Работа в Teams

  За разяснения за работа в Teams използвайте сайта : edu.mon.bg. При сериозни проблеми се обръщайте към Борис Тафраджиев или Елена Станева учители по ИТ  ...

Ред и организация за преминаване в ОРЕС от 1 до 7 клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 11.ОУ“СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ“ гр. София ,район Изгрев ,ул.Никола Габровски 22,тел.02/8627248, e-mail: zograf011@abv.bg   Ред и организация за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 1 – 7 ...

Преминаване в ОРЕС

     Уважаеми родители,     на основание чл.259, ал. 1 на ЗПУО, съгласно чл. 7, ал. 6, т. 3 и чл. 11, ал. 6 на Наредба № 10 от 2016 г. и в изпълнение на заповед № РД-01-856/19.10.2021 г.  на Министъра на здравеопазването и  и във връзка със заповед РД ...

Дневен режим по време на ОРЕС

    По време на ОРЕС продължителността на часовете за 1-4 клас е 20 минути,а за 5-7 клас е 30 минути             ...

Международен празник на учителите

 Честит празник на българските ...

Родителска среща за 5 клас

  Уважаеми родители, Родителската среща за 5 клас ще се състои на 16.09.2021 г. , четвъртък, от 18:00 часа в двора на ...

Разпределение на учениците по класове

  Уважаеми родители, Разпределението на учениците по класове може да видите в електронния дневник. Списъците на 5 клас НЕ са окончателни, тъй като до 15. 09. има движение на ...

1 клас родителска среща

  Родителската среща за 1 клас ще е на 8.09.2021 г. от 18.00 ч.!  В представената презентация има важна информация във връзка с бъдещите първокласници  ...

Проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

    Училището участва в проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., по които получи лаптопи, които ще се ползват при ...