11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

НП "Иновации в действие"

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

 

 

 

Обща цел на програмата:

Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации, чрез училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.

 

Иновация на 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“ за периода 2021-2025 г. - „Синергия на активното учене, знание и талант, модулирани в реална и електронна среда на образователни технологии“