11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване в 11 ОУ

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

 • Първи клас - четири паралелки с целодневна организация на учебния ден, по 24 ученици във всяка паралелка. Избираемите учебни предмети са:
  • български език и литература – 1час;
  • английски език – 1час;
  • компютърно моделиране – 1час.

При по-голям брой желаещи, броят на учениците в паралелките се увеличава, съгласно чл. 46 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

 • Пети клас - две паралелки по 26 ученици във всяка паралелка. Избираемите учебни часове са съгласно рамковия учебен план. 
  • паралелки с разширено изучаване на математика ИУЧ:
   • математика – 2 ч.
   • български език и литература – 0,5ч. ;
  • паралелки с разширено изучаване на II чужд език ИУЧ:
   • испански език/ немски език – 1ч. 
   • български език и литература – 1,5ч. ;
 • Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас включително.
 • За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за попълване на свободните места се подават до 14.09.2024г. Постъпилите заявления се разглеждат от комисия.

                                       

 

Свободни места до 24.07.2024 г. за учебната 2024/ 2025 г.

     

          Заявления се приемат само при наличие на свободни места! 

 

ПАРАЛЕЛКА/ КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА

 1 а

 
 1 б  
 1 в  

 2 а

 Няма

 2 б

 Няма

 2 в

 Няма

 3 а

 Няма

 3 б

 Няма

 3 в

 Няма

 4 а

 Няма

 4 б

 Няма

 4 в

 Няма

 5 а / математика/

 Няма

 5 б / математика/ 

 1 свободно място

 5 в / испански език; немски език/

 Няма

 6 а / математика/

 Няма

 6 б / математика/

 1 свободно място

 6 в / испански език/

 1 свободно място

 7 а

 Няма

 7 б

 Няма