11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Документи

Предвид динамиката в нормативната уредба и очакваните промени в ЗПУО и някои Държавни образователни стандарти, документите ще бъдат актуализирани и допълвани.