11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

01.06.2020г.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА

 

Вх.№

група

общо точки

 

Вх.№

група

общо точки

 

Вх.№

група

общо точки

 

Вх.№

група

общо точки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

1

10

 

24

1

0

 

77

1

0

 

152

1

0

22

1

10

 

28

1

0

 

82

1

0

 

159

1

0

16

1

6

 

30

1

0

 

88

1

0

 

162

1

0

29

1

6

 

31

1

0

 

92

1

0

 

165

1

0

11

1

5

 

32

1

0

 

93

1

0

 

180

1

0

12

1

5

 

35

1

0

 

97

1

0

 

176

2

4

57

1

5

 

38

1

0

 

100

1

0

 

20

2

0

103

1

5

 

39

1

0

 

101

1

0

 

37

2

0

110

1

5

 

40

1

0

 

105

1

0

 

83

2

0

122

1

5

 

46

1

0

 

107

1

0

 

84

2

0

126

1

5

 

47

1

0

 

108

1

0

 

99

2

0

155

1

5

 

50

1

0

 

109

1

0

 

131

2

0

161

1

5

 

53

1

0

 

112

1

0

 

140

2

0

181

1

5

 

54

1

0

 

113

1

0

 

147

3

5

182

1

5

 

55

1

0

 

114

1

0

 

148

3

5

74

1

4

 

56

1

0

 

115

1

0

 

58

3

0

133

1

4

 

59

1

0

 

116

1

0

 

67

3

0

2

1

0

 

62

1

0

 

119

1

0

 

86

3

0

3

1

0

 

63

1

0

 

120

1

0

 

94

3

0

6

1

0

 

65

1

0

 

121

1

0

 

179

3

0

7

1

0

 

68

1

0

 

123

1

0

 

145

4

11

9

1

0

 

69

1

0

 

124

1

0

 

98

4

10

14

1

0

 

71

1

0

 

127

1

0

 

106

4

10

15

1

0

 

72

1

0

 

132

1

0

 

134

4

10

17

1

0

 

73

1

0

 

137

1

0

 

135

4

10

19

1

0

 

75

1

0

 

143

1

0

 

136

4

10

23

1

0

 

76

1

0

 

151

1

0

 

26

4

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

4

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Записването на учениците е от 02.06.2020г./ вторник/ до 05.06.20г. вкл./петък/

      Работно време на комисията от 8.30 часа до 17.00 часа.

      Необходими документи:

  1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
  2. Ксерокопие от удостоверение за раждане на детето.
  3. Документи, удостоверяващи допълнителните критерии /ако има такива/:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - копие на  решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители – копие на Акт за смърт;

- За дете от семейство с повече от две деца – копие на удостоверенията за раждане на всички деца;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД – копие на  съдебното решение.

  1. В училището ще Ви бъдат предоставени заявления и декларации по образец за попълване.

 

Записването се извършва при спазване на изискванията на здравния министър за работа в извънредна епидемична обстановка:

  • при записването присъства по един родител на дете,
  • носи лични защитни предпазни средства /маска, ръкавици, лична химикалка/.

           

При установяване на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

ПОДАВАНЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ОТ 09.06. ДО 15.06.20г.  – онлайн на mail : u11_priem@abv.bg