11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Прием

     

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че:

  • За кандидатстване в първи клас е необходимо да подадете САМО ЗАЯВЛЕНИЕ / по образец/ и ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие.
  • Всички други необходими документи ,удостоверяващи попълнените данни в заявлението , се подават при записването на детето.

Заявления за кандидатстване и декларация за съгласие се приемат от 21.04. до 21.05.2020 г. всеки работен ден в интервала 08.00 – 16.00 часа, САМО по електронен път на Email :  u11_priem@abv.bg  

Заявлението, попълнено от родителя, подписано и сканирано, се изпраща  на електронната поща. Родителите, които не разполагат с необходимата техника, могат да изпратят своето  заявление без подпис.То ще бъде  въведено във входящия дневник на училището. Родителят, на имейл, в срок до 24 часа от подаването му/в работни дни/ , ще получи входящ номер на документа.

В заявлението попълвайте коректно данните, отнасящи се до водещия критерий, като посочите най-благоприятния за детето постоянен или настоящ адрес и изпишете - район, ж.к., квартал, улица, №, бл., ет., ап. При наличие на допълнителни критерии коректно попълнете информацията, отнасяща се до съответния критерий.

Във връзка със служебно предоставяне на информация за постоянен/настоящ адрес на детето, както и справка за семейното положение, следва да попълните декларация за съгласие за обработване на личните данни, съгласно регламент на ЕС 2016/679 от 27.04.2016 г., която да добавите към документите за кандидатстване и да изпратите на посочения мейл.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМА ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОСОЧЕНИЯ В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ДЕКЛАРАЦИЯТА АДРЕС.

На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронната  страница на училището  списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на вашето заявление.

Записването за първи клас е от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч.

ТУК може да намерите : Заявление, Декларация, график за дейностите и прилежащите райони на 11.ОУ „ Св. Пимен Зографски“ за учебната 2020/2021 г.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на Email:  u11_priem@abv.bg  или на телефони: 0879532522 ; 0879532523