11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Общински кръг на олимпиадата по математика 2023 г.

 

 

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 09.12.2023 г. (събота) от 09:00 часа.

Учениците от  IV до VII клас, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата

си до 08:30 ч. на 09.12.2023 г.

Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.

 

Успех на всички ученци!