11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" ще се проведе на 18.03.2021г. от 12:00 до 13:30 часа за учениците от 1 до 4 клас и на 29.05.2021г. от 11:00 часа за учениците от 5 до 7 клас.

Състезанието включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас и XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X- XII клас за ученици със СОП. В срок до 01.03.2021г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/ подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код.