11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Важно за обучението на учениците от 1 до 7 клас за периода 12-29.04.2021г.!

 

Ръководството на 11 ОУ "Св. Пимен Зографски" информира всички свои ученици и техните родители, че със заповед № РД-09 - 856 /09.04.2021г. на Mинистъра на образoванието и науката в периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително обучението на учениците от 1 до 7 клас, записани в дневна и комбинирана форма на обучение, се осъществява по следния график:

 1) от 12.04.2021г. до 23.04.2021г. присъствено се обучават от 1 до 4 и 7 клас.

В този период от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при строго спазване на началото на часовете от дневния режим и седмичното разписание се обучават 5 и 6 клас.

2) от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. присъствено се обучават от 1 до 4 и 5 клас.

В този период от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при строго спазване на началото на часовете от дневния режим и седмичното разписание се обучават 6 и 7 клас.

Бъдете здрави!

 

Прикачени документи

Заповед № РД-09 - 856 /09.04.2021г.