11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Важно за 6 и 7 клас!

От 13 ноември до 27 ноември 2020 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 6 и 7 клас. Обучението на тези класове продължава в ,,Електронна среда" ! 

 

 

 

Уважаеми родители,

 

Учениците от 6 и 7 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда. Мярката се въвежда от петък, 13 ноември, и се предвижда да остане в сила до 27 ноември.

 

На директорите на училища се препоръчва при повишаване на броя на заболелите, учебният процес да преминава в електронна среда и за други класове.

 

Учениците от 1 до 5 клас продължават присъствено обучението си.

 

Часовете на учениците от 6 —7 клас се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за I срок на учебната 2020/2021 година, като продължителността на часовете е 30 минути. Началото на всеки учебен час е както в училище.

 

График на учебните занятия:

час

6 клас — 7 клас

 1

8:00

2

8:50

9:40

4

10:40

5

11:30

6

12:20

7.

13:10 

Ръководството на 11 ОУ