11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ,обявено в страната и въвеждането на дистанционно обучение   ,Ви уведомяваме:

 

  • Запитвания,контакти,въпроси и др. се приемат имейл и съвременните средства за онлайн комуникация.
  • Учениците ще получават материали, линкове към безплатни образователни ресурси,електронни учебници, филми и др., ще им се поставят  конкретни задачи – индивидуални или групови, като се поддържа  активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи.,чрез съобщения  в електронния дневник,фейсбук страниците, вайбър групите на класовете.
  • Ангажимент на родителите е стриктно да следят за изпълнението на поставените дистанционно задачи от учителя по предмети,съгласно указанията на съответния учител.
  • При официални инструкции,указания и заповеди на МОН,училището ще приложи всички изисквания по тях.