11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

На вниманието на родителите на седмокласниците!

Уважаеми родители,

Във връзка със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 7. клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че от 01.04.2020г. до 08.04.2020 г. започва подаването на заявления за изпит по желание по чужд език.

Родителите, чиито деца желаят да се явят на НВО по ЧЕ, трябва да попълнят заявление по образец.  Заявленията се подават сканирани на ел. адрес на класния ръководител. За повече информация се обръщайте към тях.