11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Тържествено връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от 7 клас за 2023/ 2024 учебна година

 

Уважаеми родители и ученици, 

Тържественото връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от 7 клас ще се проведе на 05.07. 2024 г. от 14:00 часа.