11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Родителски срещи преди учебната 2024-2025 учебна година за I и V клас