11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Ред и организация за преминаване в ОРЕС от 1 до 7 клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

11.ОУ“СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ“

гр. София ,район Изгрев ,ул.Никола Габровски 22,тел.02/8627248, e-mail: zograf011@abv.bg


 

Ред и организация за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 1 – 7 клас:

 

 

  1. Считано от 21.10.2021г. до последваща заповед на МОН и МЗ учениците преминават на обучение от разстояние в електронна среда.
  2. Обучението да се провежда синхронно (синхронен урок със синхронно взаимодействие на учителя с ученика) с текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването в електронна среда от разстояние през виртуалните класни стаи на MS Teams.
  3. Часовете да следват утвърденото седмично разписание и следната организация на учебния ден:

 

                        1-2 клас:

 

 

Начало: 08:15

1 час

08.15 – 08.35

Голямо междучасие

 

2 час

09.10  - 09.30

3 час

09.55 – 10.15

4 час

10.40 – 11.00

5 час

11.25– 11.45

 

 

                 3-4 клас:

 

 

Начало: 08:15

1 час

08.15 – 08.35

2 час

09.05 – 09.25

3 час

09.40 – 10.00

Голямо междучасие

 

4 час

10.55 – 11.15

5 час

11.45 – 12.05

6 час

12.35 – 12.55

 

 

                      5 – 7 клас:       

         

 

Начало: 08:00

1 час

08.00 – 08.30

2 час

08.50 – 09.20

3 час

09.40 – 10.10

Голямо междучасие

 

4 час

10.40 – 11.10

5 час

11.30 – 12.00

6 час

12.20 – 12.50

7 час

13.10-  13.40

 

ЦОУД

 

 

Начало: След края на последния час за съответния клас-отдих и обяд

1 час

13.00-13.20  отдих  и физическа активност

2 час

13.30-13.50  отдих  и физическа активност

3 час

14.00-14.20  самоподготовка

Голямо междучасие

 

4 час

14.40-15.00 самоподготовка

5 час

15.10-15.20 занимания по интереси

6 час

15.30-15.50 занимания по интереси