11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

     Уважаеми родители,

    на основание чл.259, ал. 1 на ЗПУО, съгласно чл. 7, ал. 6, т. 3 и чл. 11, ал. 6 на Наредба № 10 от 2016 г. и в изпълнение на заповед № РД-01-856/19.10.2021 г.  на Министъра на здравеопазването и  и във връзка със заповед РД №09-3596/20.10.2021 на Министъра на образованието и науката, от утре учениците от 1 до 7 клас са в ОРЕС! Може да дойдете следващите дни и да получите на входа на училището учебниците на Вашите деца от класните им ръководители! 

Прикачени документи

document(1).pdf