11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

От 30.11.2020г. до 21.12.2020г. 11ОУ преминава в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители,

 

На основание заповед № РД- 3457 / 26.11.2020г. на министъра на образованието и науката Ви уведомяваме , че от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.  обучението на учениците, записани в дневна и комбинирана форма на обучение, продължава в обучение от разстояние в електронна среда.

 

Обучението се осъществява през Microsoft Teams, дневният режим и седмичното разписание се запазват.

 

Моля да подсигурите присъствието на децата си!