11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА


    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

   Във връзка с предстоящото записване на приетите ученици в първи клас на първо класиране, Ви уведомяваме следното :

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

   ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършена подготвителна група

   КОПИЕ на удостоверение за раждане на детето

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

   При наличие на един или повече Допълнителни критерии (САМО АКО ИМА ТАКИВА), както следва:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - копие на  решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители – копие на Акт за смърт;

- За дете от семейство с повече от две деца – копие на удостоверенията за раждане на всички деца;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД – копие на  съдебното решение.

     В училището ще Ви бъдат предоставени заявления и декларации по образец за попълване.

    Записването се извършва при спазване на изискванията на здравния министър за работа в извънредна епидемична обстановка:

  • при записването присъства по един родител на дете,
  • носи лични защитни предпазни средства /маска, ръкавици, лична химикалка/.

Работно време на комисията:

02.06 2020 г.  - 05.06.2020 г.

8.30 часа-17.00 часа

Подаване на заявления за участие във второ класиране от 09.06. до 15.06.2020 г.-онлайн на e-mail: u11_priem@abv.bg