11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Информация относно документите за отпускане на еднократна помощ на ученици в 1., 2., 3., 4. клас

 

 

Уважаеми родители,

Съгласно писмо № 0522-625 / 06.07.2023 г. на МОН, информация за записаните ученици се подава служебно към агенция "Социално подпомагане" и издаване на удостоверение от училището не е необходимо.