11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

График за раздаване на удостоверенията за завършен клас от начален етап на основно образование както следва:

29.05.2020г.

клас

час

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

01.06.2020г.

9.00 -10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

 

Удостоверенията се раздават в двора на училището на разстояние метър и половина при стриктно спазване на графика. Присъства само един представител на детето. Носи маска ,ръкавици и химикалка.