11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.

 

      Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) : ТУК