11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

График на дейностите след приключване на учебните занятия за 4, 5 и 6 клас

 

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СЕДМИЦИ СЛЕД

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА IV – VI КЛАС

 

 

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

       Представяме Ви график за провеждане на дейности през допълнителните седмици след приключване на учебните занятия по учебен план.

       Предложените дейности са в изпълнение на заповед № РД 09-3472/ 27.11.2020г. на министъра на образованието и науката.

 

Периодът 15.06.21г. - 30.06.21г. са дни, които ще се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа:

  • За IV клас проектни и творчески дейности от 10.30 до 12.30 часа:

 1. Любители на приключенски романи

 2. Пътешествие за мечтатели

  • За V клас и VI клас компенсиращи мерки и обща подкрепа  /след уговорка с учителя по предмета/
  • По график продължават и заниманията по интереси от I клас до VII клас:

 1. Група  Тенис на маса – ръководител Михаил Фролошки

 2. Група ,,Да играем футбол“ – ръководител Михаил Костадинов

 3. Клуб ,,Млад изследовател“ – ръководител Иван Иванов

 4. Клуб "Декоративно приложни изкуства" – ръководител Петя Сандева

 5. Клуб ,,Млад архитект“ – ръководител Мариета Борисова

 6. Клуб "Да изследваме природата" – ръководител Иванка Алексиева

 7. Ателие "Който знае - може " – ръководител Маринела Лакова

 8. Клуб "В приказния свят на музиката" – ръководител Лилия Вълкова

 9. Клуб "Английски език за всеки ден" – ръководител Боряна Божилова

 10. Клуб Шах – ръководител Благой Атанасов