11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

График на дейностите по попълване на свободните места в 5. клас за 2023/ 2024 година

 

Вид дейност

Срок

 Обявяване на свободните места в 5. клас за  учебната 2023 – 2024 г.

 до 22.06.2023 г.

 Подаване на заявления за свободните места   в  5. клас

 от 23.06. - 25.07.2023 г.

 Обявяване на ученици в 5. клас за записване

 26.07.2023 г.

 Записване на учениците в 5. клас

 26.07. - 27.07.2023 г.

 Обявяване на свободните места в 5. клас за  учебната 2023 – 2024 г.

 28.07.2023 г.

 Подаване на заявления за свободните места   в 5. клас

 до 01.09.2023 г.

 Обявяване на ученици в 5. клас за записване

 07.09.2023 г.

 Записване на учениците в 5. клас

 07.09. – 08.09.2023 г.