11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Ден на народните будители - 1 ноември

Из „От зима до есен с усмивка и песен“

Знайни и незнайни войни
на будителския фронт,
днес делата ви достойни
слави нашият народ!

Че с труда си благороден,
тихо, скромно – ден след ден,
карате духа свободен
да полита окрилен.

Умовете и душите
знанието да огрей.
Безпросветността рушите,
че напредък няма с ней.

Пълен пътят е с несрети,
ала с неугасващ плам –
не унивайте, будете!
Днес поклон и слава вам!