11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

     Декларациите следва да се попълват от родители на ученици в 1.-4. клас, ТЕПЪРВА пожелали включването им в присъствено обучение или родители на ученици, вече подали декларации по стария образец, но желаещи да се възползват от възможността децата им ДА НЕ БЪДАТ тествани, а да представят документ за ваксиниране или наличие на АНТИТЕЛА. Декларациите се подават 2 дни преди тестването, за да бъде обработена информацията!

Прикачени документи

Декларация