11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Час по БДП в 1 б) клас

 

Учениците от 1 б клас, под ръководството на госпожа Виктория Мушева ,показаха,че знаят как да пресичат правилно.