11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

10.06.2024 г. - обявен за неучебен ден за всички ученици от 11. ОУ

 

Уважаеми ученици и родители,

Със заповед №РД09-1272/16.05.2024 г. Министърът на образованието и науката, определи 10.06.2024 г. / понеделник/ за неучебен ден за всички ученици от територията на страната - Заповед.