11 ОУ " Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Традиции и развитие

Съхранявайки дългогодишните традиции в българското училище, 11 ОУ развива духа на европейските образователни тенденции. Вече повече от 40 години то се доказва като естествен притегателен център за духовно съзидание, творчески труд и стремеж към наука, личностно формиране и развитие на учениците.