11 ОУ " Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Материална база

Училището има добре пригодени за възрастта на учениците класни стаи, които са оборудвани с мултимедия. Има компютърен кабинет, физкултурен салон, библиотека, лекарски кабинет.