11 ОУ " Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

,,Занимания по интереси"

          

    Оперативна програма  ,,Наука и образование за утрешния ден"

         1. Офис -автоматизация за деца- ръководител Виктория Пангарова

         2. Дигитален свят - ръководител Борис Тафраджиев

         

         

През учебната 2019/2020 г. училището участва в проект  ,,Занимания по интереси".

    

 • 1.Група  Тенис на масаръководител Михаил Фролошки

  2.Група ,,Да играем футбол“ръководител Михаил Костадинов

  3.Клуб ,,Млад изследовател“ръководител Иван Иванов

  4.Клуб ,,Приложно-творческа магия“ръководител Петя Сандева

  5.Клуб ,,Млад архитект“ръководител Мариета Борисова

  6.Клуб ,,В света на науката и опазване на околната среда“ръководител Иванка Алексиева

  7.Ателие  ,,Приказно ателие“ръководител Маринела Лакова

  8.Клуб  ,,Електронен вестник“ръководител Маринела Лакова

  9.Клуб  Шахръководител Благой Атанасов