11 ОУ " Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

     


График на дейностите на 15 септември 2020 г.

 

ОТ

ДО

КЛАС

ДЕЙНОСТ

МЯСТО

09:30

10:00

първи и пети клас

Тържествено откриване на учебната година  с родители

двор

10.00

10.30

първи

Тържество без родители

класни стаи

10.00

10.30

пети

Получаване на учебници

класни стаи

10.30

11.00

втори

Получаване на учебници

класни стаи

10.45

11.15

трети

Получаване на учебници

класни стаи

11.00

11.30

четвърти

Получаване на учебници

класни стаи

11.15

11.45

шести

Получаване на учебници

класни стаи

11.30

12.00

седми

Получаване на учебници

класни стаи

 

Всички ученици влизат от централния вход и излизат от входа под колоните.

Носенето на лични предпазни средства / маски или шлемове/ е задължително в 

общите закрити части на учебната сграда.

Родители не се допускат в сградата на училището.